Ilustrační obrázek strojírenských komponent 0 MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů, jejichž cílem je výrazně usnadnit a urychlit vaši každodenní praxi. Všechny výpočty jsou navrženy tak, aby vás spolehlivě, přesně, a hlavně rychle provedly návrhem součásti, řešením technického problému či výpočtem strojírenského uzlu bez větších nároků na speciální odborné znalosti. MITCalc spolupracuje s mnohými CAD systémy a umožňuje přímý 2D či 3D výstup.

Jste strojař, konstruktér, kreslič, výpočtář, technický pracovník či student technické školy? Potřebujete pracovat s profesionálním výpočetním systémem? Nechcete nebo nemůžete platit tisíce dolarů za neúměrně složitá či nesrozumitelná řešení? Pak potřebujete MITCalc!

MITCalc v sobě zahrnuje jak návrhové, tak i kontrolní výpočty pro mnoho běžných inženýrských úkolů jako například: čelní ozubení (vnější, vnitřní, ozubený hřeben), kuželové a hypoidní ozubení, šnekové ozubení, planetový převod, klínové řemeny, ozubené řemeny, řetězové převody, brzdy, spojky, ložiska, kluzná ložiska, nosníky, vzpěr, desky, skořepiny, hřídele, pružiny, šroubový spoj, spojení hřídelí, tolerance, nalisovaný spoj, pohybové a kuličkové šrouby, setrvačníky, čepy, toleranční analýza, svarové spoje, mechanika tekutin, technické vzorce a mnoho dalších. Kompletní seznam dostupných výpočtů naleznete na stránce Produkty. K dispozici máte také řadu materiálových, srovnávacích a rozhodovacích tabulek včetně systému pro správu vyřešených úkolů. Výpočty jsou navržené nejen podle ČSN, ale také podle celé řady dalších mezinárodních norem včetně DIN, EN, BS a ANSI, a podporují milimetrovou a palcovou soustavu jednotek.

Věříme, že se MITCalc stane nepostradatelným nástrojem pro řešení vašich technických úkolů!
Ilustrační obrázek strojírenských výrobků 1

Otevřený systém

Systém výpočtů je navržen v Microsoft Excelu a každý výpočet je vytvořen jako sešit programu Microsoft Excel. To vám umožní provádění úprav, rozšiřování výpočtů, nastavování parametrů a koeficientů. To vše je možné bez nutnosti jakýchkoliv speciálních či programátorských znalostí. Postačí základní znalosti MS Excelu. Navíc je možné jednoduché propojení jednotlivých výpočtů jak mezi sebou, tak i s vašimi vlastními tabulkami, které si v Excelu vytvoříte. Snadno si tak postavíte řešení na míru přesně podle vašich potřeb..

Okamžitá produktivita

MITCalc se nemusíte učit ovládat, protože to již umíte. Pracovní prostředí vychází z pracovních postupů, které jsou přirozené při řešení technických úloh. Při zadávání vstupních hodnot, definici okrajových podmínek a hledání optimálního řešení se pohybujete v tabulce výpočtu přirozeně po listu směrem shora dolů. Přímočaré a maximálně srozumitelné uživatelské rozhraní s komplexní nápovědou a systémem "poznámek experta" u většiny zadávaných a vyhodnocovaných parametrů vám zaručí produktivitu v několika minutách.

Otevřený koncept

U většiny výpočtů je implementován výstup do celé řady nejrozšířenějších 2D a parametrických 3D CAD systémů. Na stisknutí tlačítka tak vložíte 2D pohled nebo 3D model spočítaného dílu či podsestavy do vašeho CAD systému. I tato oblast je otevřená přizpůsobení vašich potřeb. Můžete vytvořit spojení s 2D CADem, jehož definice není součástí MITCalc aplikace, nebo vytvořit vlastní šablonu 2D výkresu, která bude při vložení upravena na základě vypočtených hodnot. Vložené 3D modely jsou plně parametrické, takže je můžete dále upravovat a měnit přímo v CAD systému.

Vykreslení navrženého řešení ve 2D nebo vložení příslušných 3D modelů a jejich sestav je otázkou sekund!

Ilustrační obrázek strojírenských výrobků 2

Integrace CAD systémů

Výsledky většiny výpočtů mohou být snadno převedeny na 2D výkres nebo 3D model navrhovaného dílu. U výpočtů, které tuto možnost poskytují, naleznete tlačítka pro vložení zvoleného pohledu, či dílu do zvoleného CAD systému.

Poznámka: MITCalc je autorizovaným vývojářem pro Autodesk®, Solid Edge®, and SolidWorks®

Hypoidní soukolí 2D

2D CAD systémy

Ve výpočtu stačí vybrat cílový CAD systém a výkres (pohled), který chcete vložit, a do CAD systému je pak umístěn zvolený výkres ve správném měřítku a v odpovídajícím systému hladin. Dále můžete vybraný výkres (pohled) vygenerovat do DXF souboru. DXF soubor má všestranné využití a můžete jej vkládat jak do 2D CADů, tak i do různých grafických editorů a snadno jej využijete i ve 3D CAD systémech jako podklad pro vytvoření 3D modelu.

Podporované 2D CAD systémy: AutoCAD®, AutoCAD LT®, Ashlar Graphite™, IntelliCAD®, TurboCAD®, BricsCAD®, ZWCAD™, ProgeCAD®, DXF soubor a další.

Hypoidní soukolí 3D

3D CAD systémy

Integrace do 3D CAD systémů je k dispozici jako samostatný modul nainstalovaný nad standardní balíček MITCalc. Modul obsahuje parametrické modely a rozhraní pro propojení Excelu s příslušným 3D CAD systémem. MITCalc se tak stává schopným generovat jednotlivé části nebo skupinu komponent (podsestav). Vložené komponenty jsou plně asociativní (dokonce i pokud je po vložení upravíte), což znamená, že jakoukoli část (například pružinovou součást nebo podsestavu řemenového převodu) je třeba vložit pouze jednou. Jejich rozměry se automaticky aktualizují, pokud provedete změny parametrů ve výpočtu.

Podporované 3D CAD systémy: Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Solid Edge®, and PTC Creo®